คู่มือการใช้งานบันทึกเกรดออนไลน์ RegChula Grading

  • คู่มือการใช้งานบันทึกเกรดออนไลน์ RegChula Grading [PDF]
  • Diagram การใช้งานบันทึกเกรดออนไลน์ [PDF]
  • Diagram การอนุมัติเกรดในระบบเกรดออนไลน์ [PDF]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แบบสำรวจการใช้งานระบบ RegChula Grading System