คู่มือ/คำแนะนำการการใช้งานบันทึกเกรดออนไลน์ RegChula Grading

  • คู่มือการใช้งานบันทึกเกรดออนไลน์ RegChula Grading [DOC]
  • คำแนะนำ/เอกสารการใช้งานบันทึกเกรดออนไลน์ RegChula Grading [PPT] [PDF]
  • Diagram บันทึกเกรดออนไลน์ [PDF]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น แบบสำรวจการใช้งานระบบ RegChula Grading System